Gizlilik ve Güvenlik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI

Siteye üye olunması durumunda, daha iyi hizmet verebilmek adına ad, soyadı, e-posta adresi, telefon numarası, cinsiyet, doğum tarihi, TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası, kişisel ilgi alanları, fatura ve teslimat adresleri gibi bazı kişisel bilgilerinize ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bilgiler haricinde, site ziyaret sıklığı ve zamanları, sipariş verilme zamanları ve sipariş anındaki IP adresi, ziyaret edilen ürün sayfalarının ve sipariş verilen ürünlerin istatistikleri gibi kişisel bilgi içermeyen toplu istatistiksel veriler de, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla toplanır ve kullanılır.

ŞİRKET veri bankasında topladığı müşterilere ait e-mail adreslerini ve kişisel bilgileri, belirli aralıklarla gönderilecek olan dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-maillerin iletilmemesine yönelik müşteri sınıflandırma çalışmalarını sadece ŞİRKET bünyesinde kullanacaktır.

Sipariş oluşturma esnasında kullanılan kredi kartı ve/veya banka kartı bilgileri hiçbir şekilde sistemlerimizde saklanmaz.

Sitede toplanan bilgiler sipariş süreçlerini yürütmek, tamamlamak ve müşterilerimizle ilgili iletişimi sağlamak; ürünler, servisler, kampanyalar ve promosyonlarla ilgili bilgi vermek, müşterilerin alışveriş tercihlerini daha iyi anlamak, trend analizleri ve istatistiksel analizler yapmak, sitenin güvenliğini güçlendirmek amaçları için kullanılır.

Site’nin içerik bölümünün zenginleştirilmesi ve geliştirilmesi amacı ile veya bazı istatistiki değerlendirmeler yapmak için yahut Site’nin işlevlerinin veya ŞİRKET ’in faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacı ile ya da tanıtım amacıyla reklam, tedarik ve benzeri konularda da sitede kullanılan bilgiler kullanılabilir ya da işbirliği edilen firmalarla (kargo, gönderi, çağrı merkezi, veri tabanı vb. hizmetleri firmaları ile) ve kanuni yükümlülüklerin gerektirdiği noktalarda ilgili devlet mercileri ile paylaşılabilir. Bununla birlikte, ŞİRKET, işbu verileri, faaliyeti dışında hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmaz yahut üçüncü kişilere satamaz. İşbu hüküm, sözleşmenin üçüncü kişilere devrine engel değildir. Ayrıca ŞİRKET kanuni olarak saklaması gereken Üye bilgilerini saklamakla yükümlüdür. Bununla birlikte Üye’nin her zaman kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi talep etme hakları saklıdır.

Üye, Site aracılığıyla alınan ürün karşılığında ürün bedeli ödemesi için kredi kartı kullandığında, kredi kartı numarasının, kredi kartının son kullanma tarihi, CVV2 kodunun ve benzer bilgilerin bankalar ile paylaşılması gerektiğini kabul etmiş sayılır.

ŞİRKET işbu Sözleşme ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğe bağlı olan bütün bilgileri, Sözleşme süresince veya Sözleşme’nin sona ermesinden sonra dahi, kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

ŞİRKET tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, hizmetin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı saklı kalmak kaydıyla ve teknik arızalar dışında, Üyeyi sözleşme konusu hizmetlerden yararlandırılacağını, Üye’nin paylaşıma açtığı bilgileri yasal zorunluluklar ve belirtilen durumlar hariç üçüncü kişilerle paylaşılmayacağını taahhüt eder. Üye’nin, Site’nin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan, Üye’ye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, ŞİRKET ilgili Üye’nin kişisel bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.

SÖZLEŞME’NİN DEVRİ, KAPSAMI, SÜRESİ VE YÜRÜRLÜK

Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya Sözleşme’de sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz olacaktır. Üye, ŞİRKET gerekli görmesi halinde, Üye’ye sebebini bildirmek kaydı ile, Site üyeliğini iptal edebileceğini ve işbu Üyelik Sözleşmesi’ni feshedebileceğini peşinen kabul eder.

ŞİRKET taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu Sözleşme’de istediği anda ve önceden bildirmeksizin tek taraflı değişiklikler yapabilir. ŞİRKET Site’nin nihai amacı ve sunduğu hizmetler temelde aynı kalmak kaydı ile; her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, Site’de yayımlanan fiyatlar da dahil olmak üzere hizmetin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır. ŞİRKET gerek gördüğü takdirde, aynı link altında, güncellenmiş üyelik şartlarını tarih güncellemesi ile birlikte Site’de yayınlayacak, Üye’ye de bildirimde bulunabilecektir.

Güncellenmiş üyelik şartları, Site’de yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanacak olup, Site’nin veya hizmetlerin kullanımı o andan itibaren yeni üyelik şartlarına bağlanmış olacaktır.

Site’nin belirli yerlerinde, ilgili bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirlenebilir. Bu bölümleri kullanan Üye, ilgili kuralları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Üye, ŞİRKET Sözleşme’i üçüncü kişilere devredebileceğini ve işbu Sözleşme ile, Borçlar Kanunu’nun 205 inci maddesi uyarınca Sözleşme’nin devrine şimdiden izin verdiğini gayrıkabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

GENEL HÜKÜMLER

İşbu Sözleşme’nin geçerliliği, yorumu ve ifası Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Üye’nin Site’ye üye olurken bildirdiği e-posta adresi, işbu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi olarak kabul edilir.

Taraflar, mevcut e-posta adreslerindeki değişiklikleri 3 (üç) gün içinde diğer tarafa bildirmedikleri takdirde, eski e-posta adreslerine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

Üye’nin kayıtlı e-posta adresi kullanılarak yapılan her türlü bildirimin, e-postanın ŞİRKET tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Üye’ye ulaştığı kabul edilecektir. Üye, işbu Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

ŞİRKET BİLGİLERİ

Ek bilgi almak için ŞİRKET ‘ e aşağıda yer alan iletişim bilgileri ile e-mail adresi üzerinden istediğiniz zaman ya da telefon numarası aracılığı ulaşabilirsiniz.

Tel: 0533 130 24 72

E-mail:info@shopaisa.com